Ἐπιτυχία Ἐθνικῆς Τραπέζης

Ἡ προσφορὰ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης πρὸς τοὺς μετόχους τῆς Eurobank γιὰ τὴν ἐξαγορά της εἶχε μεγάλη ἐπιτυχία, καθὼς μέσα σὲ μία μέρα τὸ 84,35% τῶν μετόχων δέχθηκαν τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν μετοχῶν τους μὲ ἐκεῖνες τῆς Ἐθνικῆς• οἱ ἁπλοὶ μέτοχοι ἔδειξαν τὴν ἐμπιστοσύνη τους πρὸς τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία καὶ τὸ τραπεζικὸ σύστημα, ὅτι ὑπάρχει διέξοδος ἀπ’ τὴν κρίση. Ἡ διαπλοκὴ καὶ οἱ κερδοσκόποι ἀπογοητεύθηκαν καὶ πάλι, διότι προέβλεπαν μύριες ὅσες δυσκολίες στὴν συγχώνευση τῶν δύο τραπεζῶν καὶ στὴν ἀποδοτικὴ λειτουργία τους, ἐπειδὴ «ἔχει πολλὰ προβλήματα τὸ τραπεζικό σύστημα», ἐκ τῶν ὁποίων πρῶτο ἠ ἀνακεφαλαιοποίησή του, διότι δὲν θὰ γίνει εἰσροὴ ἰδιωτικῶν κεφαλαίων. Τὴν εἴσοδο τῶν ἰδιωτῶν παρεμποδίζουν ἐσκεμμένως.