Ἰνδίες, πολύφρενος νύμφη

Σὲ πολύφρενο νύμφη μετατρέπονται οἱ Ἰνδίες, καθὼς τὴν ἑπομένη τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Γάλλου προέδρου, κατέφθασε στὸ Νέο Δελχὶ ὁ Βρεταννὸς πρωθυπουργός, μὲ τὰ ἴδια ἀκριβῶς αἰτήματα, τὴν πώληση ὅπλων καὶ τεχνολογίας• οἱ Γάλλοι, παρὰ τὴν προεργασία ἐτῶν καὶ τὶς ὑποσχέσεις γιὰ τελικὴ συμφωνία ἀγορᾶς 128 μαχητικῶν Rafale, δὲν ἐπέτυχαν τὴν τελικὴ ὑπογραφή, οὔτε γιὰ τὰ πυρηνικὰ ἐργοστάσια, παρὰ μόνο μερικὲς μικρότερες στὸν κλάδο τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας. Οἱ Βρεταννοὶ προωθοῦν τὸ Eurofighter, ἀλλὰ καὶ τὴν δική τους πυρηνικὴ τεχνολογία, ἐνῶ χρησιμοποιοῦν ὡς ἐπιχείρημα καὶ τὶς παραδοσιακὲς σχέσεις, μὲ τὴν μεγάλη ἀσιατικὴ δύναμη• δὲν εἶναι βέβαιο ὅμως ὅτι οἱ Ἰνδοὶ ἀποδέχονται τὴν ἀναφορὰ στὴν ἀποικιακή τους κατάσταση. Περισσότερο θυμοῦνται τὴν προηγούμενη ἐποχὴ τῆς μεγάλης αὐτοκρατορικῆς τους ἀκμῆς στὴν Ἀσία.