Κλίμα, ἀφύπνιση Ἀμερικανῶν

Ἡ μεγάλη διαδήλωση, πάνω ἀπὸ σαράντα χιλιάδες κόσμος, ἔξω ἀπ’ τὸν Λευκὸ Οἶκο γιὰ τὸ περιβάλλον δείχνει ὅτι ἀρχίζει ἡ ἀφύπνιση τῶν Ἀμερικανῶν γιὰ τὸ κλίμα καὶ τὴν ἐπιβίωση τοῦ ἀνθρώπου στὸν πλανήτη Γῆ• οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἶναι ὁ κύριος ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ματαίωση τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο καὶ τὴν ἐπιταχυνόμενη ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος παγκοσμίως• ἡ δική τους ἄρνηση, γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ μέτρων περιορισμοῦ τῶν ρύπων, παρασύρει καὶ τὶς ἄλλες χῶρες, Ἰαπωνία, Καναδᾶ, Αὐστραλία, στὶς διεθνεῖς διασκέψεις. Οἱ διαδηλωτὲς εἶχαν συγκεκριμένα αἰτήματα, ὅπως τὴν ματαίωση τῆς κατασκευῆς πετρελαιαγωγοῦ ἀπ’ τὸν Καναδᾶ στὸν Κόλπο τοῦ Μεξικοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπειλεῖ, μὲ ἀπρόβλεπτες ἐπιπτώσεις, τὸ οἰκολογικὸ σύστημα τῶν κεντρικῶν πολιτειῶν. Ὁ πρόεδρος μᾶλλον ἔλαβε τὰ μηνύματα τῶν διαδηλωτῶν.