Ἐνδιαφέρον ξένων ἐπενδυτῶν

Ἡ ἐπανάληψη τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ Κατὰρ γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ καὶ τὴν νησίδα Ὀξυά, μαζὶ μὲ ἐκεῖνο τῶν Γάλλων, ἐνισχύουν τὴν αἰσιοδοξία γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας• σήμερα ἄλλωστε κατατίθεται ὁ ἀναπτυξιακὸς νόμος, μὲ σημαντικὲς τομὲς στὴν διευκόλυνση τῶν ἐπενδύσεων καὶ στὴν πατάξη τῆς γραφειοκρατίας. Οἱ διαβεβαιώσεις τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ στήριξη στὴν διακήρυξη τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης θεωρεῖται ὡς ἐφαλτήριο γιὰ τοὺς ξένους ἐπενδυτές• ὁ Γάλλος πρόεδρος ἔκανε τὶς δηλώσεις τους, μὲ ἀποδείξεις γιὰ τὴν ὕπαρξη τῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων καὶ τὴν ἀπόκτηση δικῶν της ἐνεργειακῶν πηγῶν ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, μαζὶ μὲ ἐκεῖνες τῆς Κύπρου. Ὁπωσδήποτε ἡ χθεσινὴ παραβίαση τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων ἀπὸ τουρκικὴ φρεγάτα δείχνει ὅτι ἡ Ἄγκυρα δὲν θὰ μείνει ἀδιάφορη• ἡ ἐξασφάλιση ὅμως τῆς στηρίξεως τῆς Εὐρωζώνης ἀποτελεῖ τὴν καλύτερη ἄμυνα, μὲ δεύτερη τὴν ἀναβίωση τῶν στρατηγικῶν σχέσεων μὲ Ρωσία καὶ Κίνα.