Ἀπεργίες καὶ ἐπανεκκίνηση

Ἡ χθεσινὴ διαδήλωση ἦταν ἡ πιὸ ἐπιτυχημένη τῶν τελευταίων μηνῶν, ἀλλὰ ὄχι καὶ ἀντίστοιχη τῶν παλαιοτέρων τῆς τριετίας• πάντως ἐκτυλίχθηκαν ὅλα ὁμαλά, χωρὶς τὶς παρεμβάσεις τῶν κουκουλοφόρων, ἢ μᾶλλον μὲ ἐλάχιστες ἀπόπειρες, χάρις στὴν ἔγκαιρη παρέμβαση τῆς Ἀστυνομίας. Ἡ ἐκκαθάριση τῶν περισσοτέρων ὀχυρῶν τους, μὲ τὴν ὁμόφωνη ἐπιδοκιμασία τῆς κοινῆς γνώμης, εἶχε ἔμπρακτα ἀποτελέσματα• ἀκόμη κι ὁ ΣΥΡΙΖΑ προστάτεψε τὶς ὁμάδες του καὶ ἀπέφυγε τὴν συγκάλυψη τῶν ἀκραίων στοιχείων, ὁπότε ἀπομονώθηκαν καὶ ἡ Ἀστυνομία προχώρησε στὴν ἐκκαθάριση καὶ τῆς πλατείας Ἐξαρχείων. Οἱ διαδηλώσεις, ὅταν γίνονται εἰρηνικὰ καὶ μαζικά, εὐνοοῦν τὴν χώρα, διότι δίδουν ἐπιχειρήματα στὴν κυβέρνηση, ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο τὸ τέλος τῆς λιτότητος καὶ ἡ ἐφαρμογὴ ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς, ὅπως τὸ ἀναγνώρισε καὶ ὁ Γάλλος πρόεδρος• οἱ ἀκρότητες δὲν ἐξυπηρετοῦν κανέναν ἢ μᾶλλον ἐνισχύουν τὴν τακτικὴ τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων. Εἶναι συμπληρωματικὲς πρὸς τὴν σοσιαλιστικὴ πολιτικὴ τῆς παρελθούσης τριετίας.