Λαγκὰρντ καὶ ὑπολογιστὲς

Ἡ ἔρευνα στοὺς ὑπολογιστὲς τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν καὶ τοῦ ΣΔΟΕ ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς εἰσαγγελεῖς ἀποκαλύπτει ὅλα τὰ ψέμματα γιὰ τὴν διαχείριση τῆς λίστας Λαγκάρντ• τὰ ἀποτυπώματα εἶναι καταγεγραμμένα καὶ ἤδη ἀποστέλλεται ἡ πραγματογνωμοσύνη τῶν ἐρευνητῶν τῆς Ἀστυνομίας. Ὁ πρὼην τσάρος τῆς οἰκονομίας καὶ ὁ φερόμενος ὡς ἀδέκαστος εἰσαγγελεὺς ἔχουν καταπιεῖ τὴν γλῶσσα τους• ἡ κατάθεσή τους στὴν Προανακριτικὴ ἔχει ἐνδιαφέρον, καθὼς θὰ προσέλθουν ἀπ’ τοὺς τελευταίους, ἂν καὶ ἡ παράταση τῶν ἐργασιῶν της θεωρεῖται δεδομένη. Ἡ ὑστερικὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τὶς καθυστερήσεις, ἀλλὰ ὑπὸ τὴν περιφρόνηση τῶν συναδέλφων της, ποὺ ἀποχωροῦν ὁμαδικὰ μόλις ἀρχίζει τὶς ἐρωτήσεις της. Ἔτσι καταρρέει καὶ ἡ ἐμφανὴς προσπάθειά της συγκαλύψεως τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ.