Ὁλλάντ, ἡγέτης Εὐρωζώνης

Τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Εὐρωζώνης, κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Ἑλλάδα, πρόβαλε ὁ Γάλλος πρόεδρος πρὸς πᾶσα κατεύθευνση• ἐνδεικτικὸ τῆς πολιτικῆς του ἦταν ἡ πλήρης στήριξη τῆς Ἑλλάδος στὴν διακήρυξη τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης καὶ στὴν ἔνταξη τῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων μας σὲ ἐκεῖνα τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς, μὲ προέκτασή τους στὴν κυπριακὴ ΑΟΖ. Γιὰ πρώτη φορὰ γίνεται παρόμοια διακήρυξη ἀπὸ εὐρωπαϊκῆς πλευρᾶς καὶ τὸ βάρος της τὸ ἀναλαμβάνει ἡ Γαλλία κι ὄχι ἡ Γερμανία, γιὰ ἱστορικοὺς λόγους• ἡ συμμετοχὴ γαλλικῶν ἑταιρειῶν στὴν ἀξιοποίησή τους, δὲν εἶναι μόνο οἰκονομική, ἀλλὰ καὶ πολιτική, ἀπέναντι στὶς τουρκικὲς ἀπειλές. Ἄλλωστε ἡ TOTAL ἔχει ἀναλάβει πρόσφατα τὴν ἀξιοποίηση δύο οἰκοπέδων στὴν Κύπρο.