Εὐρωζώνη, πρὸς ἀνάκαμψη

Ἡ οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης παρουσιάζει σαφεῖς ἐνδείξεις ἀνακάμψεως, μὲ πρώτη τὴν Γερμανία καὶ τοὺς ἑταίρους τοῦ σκληροῦ πυρῆνος, ἐνῶ ἡ Γαλλία ὑστερεῖ ἀρκετά• οἱ σχετικὲς προβλέψεις ἐμφανίζονται στὴν Γερμανία, μὲ τὴν αὔξηση τῆς ζητήσεως κεφαλαιουχικῶν ἀγαθῶν ἀπ’ τὶς ἀναδυόμενες οἰκονομίες καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπιχειρηματιῶν της. Οἱ χῶρες τοῦ Νότου παρουσιάζουν ἐμφανῆ σημεῖα ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας τους, καθὼς ὑποχωροῦν τὰ ἐπιτόκια καὶ αὐξάνεται ἡ εἰσροὴ κεφαλαίων, ὡς ἀπόδειξη τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπενδυτῶν• προβλήματα παρουσιάζει ἡ Γαλλία, καθὼς ἡ ἀνάπτυξή της περιορίζεται στὰ 0,8% γιὰ φέτος, ὅπως δήλωσε ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ. Οἱ λόγοι εἶναι οἱ καθυστερήσεις στὶς μεταρρυθμίσεις καὶ ἡ δυσκαμψία τῶν κοινωνικῶν φορέων στὸ διάλογο γιὰ τὶς προτεινόμενες ἀλλαγές• ὅσο πιὸ ἰσχυρὰ εἶναι τὰ συνδικάτα, ὅπως καὶ στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Ἀμερική, τόσο περισσότερες δυσκολίες συναντᾶ ἡ κυβέρνηση στὴν ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων. Τὰ ὑπολείμματα τῆς ἀριστερῆς ἰδεολογίας.