ΗΠΑ, δυστοκία οἰκονομικῶν

Ἡ δυστοκία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στὴν χάραξη τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς συνεχίζεται, καθὼς οἱ διαφωνίες μεταξὺ Λευκοῦ Οἴκου καὶ Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων παραμένουν μεγάλες, ἐνῶ καὶ ἡ Γερουσία καθυστερεῖ τὴν ἐπικύρωση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν• πέρασε μήνας ἀπ’ τὴν δεύτερη ὁρκωμοσία τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα κι ἀκόμη ἡ χώρα δὲν ἔχει ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν γιὰ τὶς διαβουλεύσεις μὲ τὸ Κογκρέσσο καὶ μὲ τοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες. Ὁ ἀντίκτυπος εἶναι ἄσχημος γιὰ τὴν πορεία τῆς χώρας, πέραν τῶν δημοσιονομικῶν, στὰ ὁποῖα ὁ πρόεδρος ζητάει τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς καὶ τὴν χορήγηση πιστώσεων στὴν ἀγορά, ἀλλὰ οἱ Ρεπουμπλικανοὶ ἀντιτείνουν τὴν μείωση τῶν δημοσίων δαπανῶν κατὰ 85 δις δολλάρια, καθὼς καὶ τῆς φορολογίας. Τὸ ἀδιέξοδο παρατείνεται, μὲ ἄμεσες τὶς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομικὴ δραστηριότητα καὶ στὴν πολιτικὴ ζωή• τὸ ποσοστὸ τῆς φτώχειας ἔχει αὐξηθεῖ στὸ ἕνα πέμπτο περίπου τοῦ πληθυσμοῦ, ἐνῶ οἱ κοινωνικὲς δαπάνες περικόπτονται συνεχῶς.