Καὶ διαδικτυακὴ κατασκοπία

Οἱ καταγγελίες τῶν τοῦ Πενταγώνου τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, γιὰ κατασκοπία ἀπ’ τὴν πλευρὰ τοῦ κινεζικοῦ ὑπουργείου Ἀμύνης στὶς διαδικτακές του συνδέσεις, διαψεύδονται διαρρήδην ἀπ’ τὸ Πεκῖνο• οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν πείθονται ἀπ’ τὶς διαψεύσεις καὶ οἱ Κινέζοι τοὺς κατηγοροῦν γιὰ ἐσκεμμένη προπαγάνδα εἰς βάρος τους. Ἡ ὑπόθεση ἀποκαλύπτει τὴν ἀμοιβαία καχυποψία τῶν δύο μεγάλων δυνάμεων, ἀλλὰ καὶ τὸν ὀξύτατο ἀνταγωνισμό τους στὴν προηγμένη τεχνολογία• ἡ Κίνα ἐξελίχθηκε τὴν τελευταία δεκαετία, ὄχι μόνο σὲ μεγάλη οἰκονομικὴ δύναμη, ἀλλὰ καὶ σὲ πρωτοπόρο στὴν προηγμένη τεχνολογία, μὲ τὶς ἐξαγωγές της στὴν Ἀμερικὴ αὐξανόμενες ἁλματωδῶς. Ἔτσι ὁ ἀνταγωνισμὸς προσλαμβάνει πλέον καὶ ἄλλες διαστάσεις, διότι οἱ ἀμοιβαῖες καταγγελίες ἐνισχύουν τὸ κλίμα δυσπιστίας μεταξὺ τῶν δύο κυβερνήσεων. Οὐδέποτε μεταπολεμικὰ εἶχαν τὴν ἄνεση τῆς φιλίας.