Ὑπουργοὶ ὑπὲρ φοροδιαφυγῆς

Οἱ ὑπουργοὶ Οἰκονομικῶν κάλυπταν τὴν φοροδιαφυγὴ καὶ παρεμπόδιζαν τὶς ἔρευνες τοῦ ΣΔΟΕ καὶ τῶν ἐφοριῶν, κατέθεσε στὴν Προανακτιρικὴ ὁ ἐφοριακὸς Χρῆστος Ἀθανασίου• ἡ κατάθεση προκάλεσε πανικὸ στοὺς κύκλους τοῦ πρώην τσάρου, ἐνῶ ἡ Ἐπιτροπὴ πῆρε προθεσμία γιὰ τὸ τέλος Μαρτίου, πρὸς ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου της. Ἡ κατάθεση συμπληρώνει τὰ στοιχεῖα τῆς ἔρευνας τῶν εἰδικῶν ἀστυνομικῶν γιὰ τὶς παρεμβάσεις στὸ στικάκι, μὲ στόχο τὰ ὀνόματα τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ ὑπουργοῦ του, ἐνῶ καὶ ἡ ὑστερικὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ χαμηλώνει τοὺς τόνους, καθὼς διαπιστώνει, ὅτι δὲν εἶναι εὔκολος πλέον ὁ ἀποπροσανατολισμὸς τῶν ἀνακρίσεων. Στὴν Χαλκιδικὴ οἱ ἔρευνες, μὲ βάση τὶς ἐξετάσεις τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ, ὁδηγοῦν σὲ συγκεκριμένα πρόσωπα τῆς περιοχῆς τὰ ὁποῖα καλοῦνται γιὰ διασταύρωση• οἱ ὀργανώσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλουν παραβιάσεις τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων τους• προσφεύγουν πλέον στὴν γνωστὴ προσωπικὴ δειλία τῆς ἀριστερᾶς, ὅταν βρεθοῦν ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν τους.