Ἀποκατάσταση ἐμπιστοσύνης

Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ Κατάρ, στὴν διεκδίκηση τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ τῆς νησῖδος Ὀξυᾶς, τὴν ἑπομένη τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Γάλλου προέδρου στὴν Ἀθήνα, ἀποτελεῖ ἔμπρακτη ἐπιβεβαίωση τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ξένων ἐπενδυτῶν πρὸς τὴν χώρα μας• εἶναι ἡ δεύτερη μεγαλύτερη προσφορὰ τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ πρὸς τὴν Ἑλλάδα, μετὰ τὴν δέσμευσή του, ὅτι ἡ ἀνακήρυξη τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης ἀποτελεῖ διεθνὲς δικαίωμα τῆς χώρας μας καὶ ὅτι τὰ ἐνεργειακά μας ἀποθέματα ἀνήκουν καὶ στὴν Εὐρωζώνη. Ἡ ἀπόκτηση τοῦ Ἑλληνικοῦ κρίνεται πλέον στὸν διεθνῆ διαγωνισμό, κι αὐτὸ εἶναι ἐπιτυχία τοῦ πρωθυπουργοῦ, διότι ἡ προηγούμενη κυβέρνηση εἶχε δεσμευθεῖ γιὰ παραχώρηση μὲ διακρατικὴ συμφωνία. Πάντως οἱ δοῦλοι τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς διαψεύσθηκαν καὶ πάλι.