Ἱπποκράτους, ξυλοδαρμοὶ

Οἱ ξυλοδαρμοὶ στὴν Ἱπποκράτους ἀποτελοῦν ἐκδήλωση τῆς νοοτροπίας τῶν στελεχῶν της• εἶχαν πιστέψει ἐπὶ τριακονταετία, ὅτι ἡ χώρα βρίσκεται ἐδῶ γιὰ νὰ τὴν καταληστεύουν καὶ νὰ καταπιέζουν τοὺς κατοίκους της. Τὰ σημερινὰ δὲ στελέχη γεννήθηκαν μὲ τὴν νοοτροπία αὐτὴ καὶ τὸ ἀπέδειξαν, μὲ τὴν κινητοποίηση τῶν συντεχνιῶν κατὰ τῆς κυβερνήσεως τοῦ Κώστα Καραμανλῆ• μὲ τὴν ἀνατροπή της εἶχαν πιστέψει ὅτι θὰ κυβερνοῦσαν ἄλλα τριάντα χρόνια. Βλέπουν ὅτι τὰ πράγματα ἄλλαξαν καὶ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι στὶς διάφορες λίστες, ἑπομένως μοναδική της διέξοδος εἶναι ὁ ἐπανέλεγχος τοῦ κόμματος, μήπως καὶ ξεγλιστρήσουν καὶ πάλι ἀπ’ τὴν τσιμπίδα τοῦ εἰσαγγελέως. Τὸ μόνο ποὺ δὲν καταλαβαίνουν, εἶναι ὅτι ἄλλαξε πλέον ἡ ἐποχή.