Μέρκελ, ἐγγύηση Εὐρωζώνης

Τὴν ἐγγύηση στὴν Εὐρωζώνη, γιὰ τὴν ἔξοδό της ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της, προσφέρει ἡ Γερμανία• ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἐπανέλαβε ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν διαβεβαίωσή της, ὅτι ἡ ἀτμομηχανὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας προσφέρει τὴν διαβεβαίωσή της. Τὰ γερμανικὰ οἰκονομικὰ ἰνστιτοῦτα προβλέψουν ἀνάκαμψη τῆς Γερμανίας τὸ τρέχον τρίμηνο καὶ χαρκτηρίζουν ὡς περιστασιακὴ τὴν ὕφεση τοῦ προηγουμένου τριμήνου• ἡ ἐνίσχυση τοῦ εὐρὼ ἀπέναντι στὸ δολλάριο καὶ τὸ γιέν, ἐνῶ ὑποτιμᾶται συνέχεια ἡ στερλίνα, παρὰ τὴν χθεσινὴ παροδικὴ ὑποχώρηση, δείχνει τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπενδυτῶν ἀπέναντι στὴν ἑνιαία ἀγορά. Ἡ ὑποχώρηση τῶν ἐπιτοκίων δανεισμοῦ στὶς χῶρες τοῦ Νότου καὶ τὰ ἀρνητικὰ στοὺς ἑταίρους τοῦ Βορρᾶ θεωρεῖται ἔμπρακτη ἀπόδειξη τῆς δυναμικῆς της• ὁπωσδήποτε ἡ ἀνάκαμψη ὑστερεῖ στὴ Γαλλία καὶ στὴν Ἰταλία, στὴν πρώτη λόγῳ τῶν μεταρρυθμίσεων, στὴ δεύτερη, διότι ὅλοι ἀναμένουν τὰ ἀποτελέσματα τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν τῆς Κυριακῆς.