Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, ἐνῶ σημειώνεται καὶ νέα νομισματικὴ ἀναταραχή• ὅλα ὑποχώρησαν, εὐρώ, 1,3185 δολλάρια καὶ 122,6950 γιέν, χρυσός, 1568,50 καὶ πετρέλαιο, 114,10. Οἱ ἀνησυχίες προέρχονται ἀπὸ ἔκθεση οἰκονομολόγων τοῦ FED, ὅτι ἡ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς θὰ προκαλέσει ἐμβάθυνση τῆς κρίσεως κι ὄχι ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ὅπως ἐξήγγειλε ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος• ἡ κυβέρνηση καθυστερεῖ στὴν ἀπάντησή της, διότι δὲν ἔχει γίνει ἀκόμη ἡ ἐπικύρωση ἀπ’ τὴν Γερουσία τοῦ διορισμοῦ τοῦ νέου ὑπουργοῦ, ἐνῶ καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ Ταμείου ἀποφεύγει τὴν ἀπάντηση, γιὰ νὰ μὴν θεωρηθεῖ ὡς δέσμευση τοῦ προϊσταμένου του. Ἡ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης πρὸς τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία ἐκφράζεται μὲ τὶς ἀνησυχίες τῶν ἐπενδυτῶν, ἐνῶ ἄσχημες εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις κι ἀπ’ τὶς βλάβες στὸ Boeing787• ἤδη ἡ ἀεροπορικὴ ἑταιρεία τῆς Αὐστραλίας, Qantas, ὑπέβαλε ἀγωγὴ ἀποζημιώσεως ἀπ’ τὴν Boeing γιὰ καθυστερήσεις πτήσεων καὶ ματαίωσε τὶς ἀνεκτέλεστες παραγγελίες.