Ἐνίσχυση τῆς ψυχολογίας

Τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ξένων ἐπενδυτῶν γιὰ τὴν χώρα μας ἐνισχύουν τὴν ψυχολογία ἐμπιστοσύνης γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὴν σύντομη ἀνάκαμψη• τὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται στὶς ἀποκρατικοποιήσεις, στὴν ἔγκριση μεγάλων ἐπενδύσεων σὲ συγκεκριμένα προγράμματα καὶ στὴν ταχύτατη προώθηση τῶν μεγάλων ἔργων καὶ τῆς ἀπορροφήσεως τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων. Ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν προβλέπεται ὅτι θὰ ὁλοκληρωθεῖ τὶς ἐπόμενες ἑβδομάδες, ὁπότε ἀρχίζει ἐπαρκὴς χρηματοδότηση τῆς οἰκονομίας, μὲ τὴν ἀξιοποίηση καὶ τῆς ἐπιστροφῆς τῶν καταθέσεων• ἡ ρύθμιση τῶν δανείων καὶ τὸ πάγωμά τους ἐπὶ τετραετία θεωρεῖται δεδομένη, μετὰ καὶ τὴν σύμφωνη γνώμη καὶ τῆς τρόϊκας. Ἡ ἐκτόνωση τῶν ἀπεργιακῶν κινητοποιήσεων, καθὼς καὶ οἱ ἀγρότες ἐπιστρέφουν στὰ χωράφιά τους, εὐνοεῖ τὴν ἀνάκαμψη, ἐνῶ ἡ αὐριανὴ συζήτηση σὲ ἐπίπεδο ἀρχηγῶν στὴ Βουλή, γιὰ τὸ ἀγροτικὸ θέμα, ἀποτελεῖ πρώτη ἔκθεση τῶν πολιτικῶν τους θέσεων γιὰ τὴν οἰκονομία καὶ τοὺς τρόπους ἀνακάμψεώς της.