Χαλκιδικὴ καὶ ἑλικόπτερο

Ἡ ἀποτυχία τῆς συγκεντρώσεως στὴ Χαλκιδική, κατὰ τῆς ἐπενδύσεως χρυσοῦ, καὶ τῆς ἀποδράσεως τοῦ ἰσοβίτη Παναγιώτη Βλαστοῦ ἀπ’ τὶς φυλακὲς Τρικάλων, ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ δημιουργία ἀναταραχῆς στὴ χώρα καταρρέει• τὰ γνωστὰ κέντρα καθοδηγήσεως ὅλων τῶν τρομοκρατικῶν καὶ παρανόμων ἐνεργειῶν βρίσκονται σὲ ἀδυναμία πλέον παρεμβάσεως. Οἱ διασυνδέσεις τοῦ ἰσοβίτη μὲ τοὺς νεαροὺς τρομοκράτες εἶναι γνωστές, ὅπως καὶ μὲ τοὺς κακοποιοὺς τῶν Σκουριῶν, ἐνῶ καὶ στὰ διαμερίσματα τῶν τρομοκρατῶν βρέθηκαν στοιχεῖα ἀναφερόμενα σὲ ἀπόπειρες ἀποδράσεως ἀπὸ φυλακές• οἱ φρουροὶ στὰ Τρίκαλα ἦταν ἐγκαίρως ἐνημερωμένοι καὶ ἀντέδρασαν ἀποτελεσματικά. Στὴ Χαλκιδικὴ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔκανε μαζικὴ κινητοποίηση σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα, μὲ βουλευτές του καὶ ἀκροαριστερούς, ἀλλὰ διαψεύσθηκε καὶ πάλι• οἱ ἔρευνες τῆς Ἀστυνομίας συνεχίζονται ἐντατικὰ κι ἀναμένονται οἱ πρῶτες συλλήψεις πολὺ σύντομα, μετὰ τὴν ταυτοποίηση τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ. Οἱ ὑστερικὲς κορῶνες γιὰ ἀστυνομοκρατία ἐπιβεβαιώνουν τὴν προσπάθεια, κατὰ τὴν παραδοσιακὴ ἀριστερά, ἀποπροασανατολισμοῦ.