Ἅλματα Κινητῆς Τηλεφωνίας

Τὸ πρῶτο Παγκόσμιο Συνέδριο Κινητῆς Τηλεφωνίας ἄνοιξε τὶς πύλες της τὴν Κυριακὴ στὴ Βαρκελώνη, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν μεγαλυτέρων ἑταιρειῶν παγκοσμίως καὶ τὴν προβολὴ τῶν τελευταίων ἐπιτευγμάτων τους• ἡ κινητὴ τηλεφωνία ἀποκτᾶ πλέον τὴν αὐτόνομη πορεία της, πέραν τῆς ὑπολοίπου ψηφιακῆς τεχνολογίας, καθὼς ἀποβαίνει ὁ πλέον δυναμικὸς κλάδος της. Τὰ γνωστὰ προϊόντα, smartphone, ἄλλα, καλύπτουν πλέον βασικὲς ἀνάγκες τοῦ κοινοῦ• σὲ τρία ἐπίπεδα ἐκτείνεται ἡ κινητὴ τηλεφωνία καὶ ἀποβαίνει ὁ πλέον δυναμικὸς κλάδος: πρῶτον, οἱ ἑταιρεῖες διανομῆς καὶ λειτουργίας τῶν κινητῶν τηλεφώνων• δεύτερον, ἡ βιομηχανία παραγωγῆς τῶν ὑλικῶν καὶ ἐξαρτημάτων• τρίτον, ἡ παραγωγὴ λογισμικοῦ γιὰ τὴν λειτουργία τῶν κινητῶν. Στὸν τρίτο κλάδο ἡ χώρα μας διαπρέπει καὶ ἤδη εἰκοσιπέντε ἑταιρεῖες, μὲ ἑλληνικὸ περίπτερο, μετέχουν στὴν ἔκθεση καὶ παρουσιάζουν τὰ ἐκπληκτικὰ συστήματά τους• οἱ ἐπισκέψεις πολλές, ὄχι μόνο τοῦ κοινοῦ, ἀλλὰ τῶν ἑταιρειῶν τῶν ἄλλων δύο κλάδων περισσότερο.