Κίνα, ἀπελευθέρωση ἀγορᾶς

Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς ἀγορᾶς στὴν Κίνα προβλέπεται ὅτι θὰ ἐπιταχυνθεῖ μετὰ τὴν ἀνάληψη καὶ ἐπισήμως τῆς προεδρίας τῆς χώρας ἀπ’ τὸν Ξὶ Τζιπίνγκ• τὰ προβλήματα ἑστιάζονται στὶς μεταρρυθμίσεις τῆς κομμουνιστικῆς νομοθεσίας καὶ στὴν ἐφαρμογὴ θεσμῶν ἀντιστοίχων γιὰ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ τὶς διεθνεῖς οἰκονομικὲς ἀνάγκες τῆς μεγάλης δυνάμεως. Ἤδη ὁ πρόεδρος τῆς Λαϊκῆς Τραπέζης τῆς Κίνας, τῆς κεντρικῆς της δηλαδὴ τραπέζης, παραμένει στὴ θέση του, διότι κρίνεται ὡς ὁ κατάλληλος γιὰ τὶς μεταρρυθμίσεις στὶς ἀγορὲς συναλλάγματος καὶ κεφαλαίου• ἡ Σαγκάη ἔχει μετατραπεῖ σὲ μεγάλο τραπεζικὸ κέντρο κι ἀντικαθιστᾶ τὰ παρακμάζοντα τῆς Νέας Ὑόρκης καὶ τοῦ Λονδίνου• ἡ ζήτηση τοῦ ρεμίνμπι, ὡς ἀποθεματικοῦ νομίσματος, εἶναι μεγάλη στὶς ἀσιατικὲς καὶ ἀναδυόμενες οἰκονομίες, ἀλλὰ καὶ μεταξὺ τῶν δυτικῶν θεωρεῖται ὡς συμπληρωματικὸ πρὸς τὸ εὐρώ. Ὁ ἀντίκτυπος τῶν μεταρρυθμίσεων στὶς ἀγορὲς ἔχει ἐνδιαφέρον, διότι γίνοται σὲ συνεννόηση μὲ τοὺς ἄλλους Ἀναδυόμενους.