Ὀμπάμα, βοήθεια κυβερνητῶν

Στὴ βοήθεια τῶν κυβερνητῶν προσφεύγει ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει τὴν ὑποστήριξη τοῦ Κογκρέσσου στὴν ἐπεκτατικὴ οἰκονομική του πολιτική• ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ἐλπίζει, ὅτι μέσῳ τῶν πιέσεων τῶν ἴδιων τῶν κυβερνητῶν τῶν ἀμερικανικῶν πολιτειῶν, ἢ καὶ τῶν ἁπλῶν πολιτῶν ὡς ψηφοφόρων, πρὸς τοὺς Ρεπουμπλικανοὺς βουλευτές, θὰ μεταπεισθοῦν οἱ τελευταῖοι καὶ δὲν θὰ ἐπιμείνουν στὶς περικοπὲς τοῦ προϋπολογισμοῦ, 85 δις δολλαρίων. Οἱ πολιτεῖες θὰ ὑποστοῦν τὶς χειρότερες μειώσεις στοὺς πόρους τους, ἑπομένως ἔχουν κάθε συμφέρον γιὰ τὴν ἀντίδρασή τους στὶς προτάσεις τῆς Βουλῆς• φυσικά, ἀπ’ τὴν ἄλλη πλευρά, αὐτὸ ἔχει ἀντανάκλαση στὸ κύρος τοῦ προέδρου, καθὼς ἐμφανίζεται ἱκετεύειν τοὺς κυβερνῆτες. Ὁ πρόεδρος γιὰ τοὺς ἁπλοὺς Ἀμερικανοὺς εἶναι τὸ σύμβολο τῆς ἑνότητος τῆς χώρας, διότι δὲν διαθέτει τὶς ἱστορικὲς καὶ πολιτιστικὲς ρίζες τοῦ ἑνιαίου ἔθνους• ὁ ἀντίκτυπος μετράει, ὅταν καθυστερεῖ καὶ ἡ ἐπικύρωση τῶν ὑπουργῶν ἀπ’ τὴν Γερουσία.