Ἀγορές, ἀποφυγὴ κρίσεως

Οἱ ἀγορὲς σημείωσαν χθὲς ἔντονες πτωτικὲς τάσεις μετὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἰταλικῶν ἐκλογῶν, ἀλλὰ παρατηρήθηκε διόρθωση, μόλις διαφάνηκαν προοπτικὲς κυβερνητικῆς λύσεως• τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,30991 δολλάρια καὶ 120,4095 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1572,25 καὶ πετρέλαιο, 113,26. Ἡ δήλωση τοῦ Σύλβιο Μπερλουσκόνι, ὅτι εἶναι ἀδιανόητη ἐπανάληψη τῶν ἐκλογῶν καὶ ὅτι εἶναι ἀπαραίτητος ὁ σχηματισμὸς κυβερνήσεως συνεργασίας, προκάλεσε ἀνακούφιση• πιστεύεται ὅτι ὑπονοεῖ τὴν συνεργασία μὲ τὴν Κεντροαριστερά, ὁπόπε ἀπομένει ἡ συμφωνία στὸ πρόσωπο τοῦ πρωθυπουργοῦ. Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ πιέζουν οἱ Βρυξέλλες καὶ τὸ Βερολίνο• ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ δημοσιονομικοῦ προβλήματος καὶ τῆς ἀνόδου τῶν ἐπιτοκίων δανεισμοῦ εἶναι τὸ πρῶτο μέλημα τῶν πολιτικῶν δυνάμεων, ἀνεξαρτήτως τῆς προεκλογικῆς συνθηματολογίας τους. Ἡ εὐρωπαϊκὴ πορεία τῆς Ἰταλίας δὲν ἀμφισβήτεῖται ἀπὸ κανέναν καὶ περισσότερο ἀπ’ τὸν ἰταλικὸ λαό. Στὰ ἄλλα, οἱ ἀνακρίσεις γιὰ τὸ σκάνδαλο τῶν ἐπιτοκίων σὲ ἀγγλικὲς καὶ ἀμερικανικὲς τράπεζες συνεχίζονται.