Ἐμπέδωση ἄλλης δυναμικῆς

Ἡ συζήτηση πρὸ ἡμερησίας διατάξεως ὁδήγησε στὴν ἐμπέδωση τῆς ἀλλαγῆς τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς στὴ χώρα• ἡ κυβερνητικὴ παράταξη ἐμφανίσθηκε ἑνιαία καὶ σταθερή, ἐνῶ κατέδειξε τὴν ἀδυναμία, ἀκόμη καὶ τῆς σωστῆς ἀναγνώσεως τοῦ Ναπολεοντίσκου. Ἡ περίπτωση τῆς ἐπιστολῆς Νίλς Ἄκερμαν, τὸν ὁποῖο ταύτισε μὲ τὸν Τζόζεφ Ἄκερμαν, πέραν τῆς ἀποδείξεως ὅτι μετατρέπεται σὲ προαγωγὸ συγκεκριμένων συμφερόντων, δὲν εἶναι ἁπλῆ ἀβλεψία• κανένας στὸ ἐπιτελεῖο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δὲν γνωρίζει τὸν κορυφαῖο Εὐρωπαῖο τραπεζίτη, πρώην πρόεδρο τῆς Μπούντεσμπανκ, μὲ τόσες ἐπισκέψεις στὴν Ἑλλάδα; Ἡ χρηματοδότηση τῶν ἐμφανίσεών του στὴν Ἀμερικὴ ἀπ’ τὸν Τζὼρτζ Σόρος εἶναι ἀποδεδειγμένη ἀπ’ τὶς ἐπίσημες ἀνακοινώσεις• δηλαδή, ὁ χειρότερος καπιταλιστὴς τῆς ἐποχῆς μας –πραγματικὸς καπιταλιστής, χωρὶς καμμία σχέση μὲ τὴν ψηφιακὴ ἐποχή-, στηρίζει καὶ διαφημίζει τὸν Ναπολεοντίσκο, γιὰ τὴν ψυχὴ τῆς μάνας του…Ἡ διαπλοκὴ τὰ ἐπικαλύπτει μὲ τὴν καταδίκη τοῦ Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, ἀλλὰ ὄχι ὁ ἁπλὸς κόσμος.