Χρηματοδότηση τῶν ἐκδοτῶν

Τὴν διεξαγωγὴ ἐρεύνης γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν μεγάλων ἐκδοτῶν διέταξε ὁ οἰκονομικὸς εἰσαγγελεύς, μετὰ τὶς καταγγελίες γιὰ παράνομα τραπεζικὰ δάνεια• ἡ προανάκριση ἀνετέθη σὲ εἰσαγγελέα κι ἂν προχωρήσει θὰ ἀποκαλυφθεῖ ἡ χειρότερη πτυχὴ τῶν σκανδάλων τῆς τριακονταετίας. Οἱ διασυνδέσεις τῶν μεγαλοεκδοτῶν μὲ τοὺς μεγάλους προμηθευτὲς καὶ ἐργολάβους τῶν δημοσίων ἔργων, ὅπως καὶ μὲ τὰ ἀτλαντικὰ κερδοσκοπικὰ κύκλώματα, εἶναι γνωστές• ἡ ὑπονόμευση κάθε σωστῆς πολιτικῆς ἐπίσης, μὲ κορυφαία τὴν συστηματικὴ διάβρωση τῆς κυβερνήσεως τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, γιὰ τὸ Βουκουρέστι καὶ τὶς στρατηγικὲς σχέσεις μὲ Ρωσία καὶ Κίνα. Ἀντιθέτως ἦταν ἀπεριόριστη στὴν ἀρχὴ ἡ ὑποστήριξη στὸν σοσιαλιστὴ πρωθυπουργό, ὅπως τώρα στὸν Ναπολεοντίσκο, μὲ τὴν σύμπραξη τοῦ Τζὼρτζ Σόρος.