Συνέστειλε τὸν τύραννον

Ὁ Ἐπαμεινώνδας εἶχε εἰσβάλει στὴ Θεσσαλία μὲ ἰσχυρὴ δύναμη, ἀλλὰ καὶ μὲ προσοχὴ ἀπέναντι στὸν τύραννο• ὅλες σχεδὸν οἱ θεσσαλικὲς πόλεις εἶχαν ἐπαναστατήσει κατὰ τοῦ Ἀλεξάνδρου τῶν Φερῶν κι εἶχαν δίωξει τοὺς ἀνθρώπους του. Ὁ Ἐπαμεινώνδας φοβόταν, «μὴ τῶν πραγμάτων ταραχθέντων ἀπογνοὺς ἑαυτὸν ὁ Ἀλέξανδρος ὥσπερ θηρίον τράπηται πρὸς ἐκεῖνον»• μήπως λόγῳ τῆς διαταραχῆς τῆς καταστάσεως ἔλθει σὲ ἀπόγνωση ὁ Ἀλέξανδρος κι ὡς θηρίο στραφεῖ κατὰ τοῦ Πελοπίδου. «Ἐπῃωρεῖτο τῷ πολέμῳ καὶ κύκλῳ περιϊῶν τῇ παρασκευῇ»• περιέφερε γύρο τὸν πόλεμο καὶ σὲ κύκλο ὁδηγοῦσε τὴν προπαρασκευή. «Καὶ τῇ μελήσει κατεσκεύαζε καὶ συνέστειλε τὸν τύραννον»• καὶ σὲ συνεχῆ ἀγωνία ἐπιδίωκε διατηρῆσαι τὸν τύραννο. «Ὡς μήτε ἀνεῖναι τὸ αὔθαδες αὐτοῦ καὶ θρασυνόμενον μήτε τὸ πικρὸν καὶ θυμοειδὲς ἐξερεθίσαι»• ὥστε οὔτε νὰ ἐνθαρρύνει τὴν αὐθάδειά του οὔτε τὴν πικρίαν του καὶ τὴν ὀργή του ἐξερεθίσαι. Χρειαζόταν προσεκτικὲς καὶ μελετημένες κινήσεις.