Ἰταλία, μεταβατικὸ σχῆμα

Οἱ διαβουλεύσεις γιὰ τὸν σχηματισμὸ μεταβατικῆς κυβερνήσεως στὴν Ἰταλία ἔχουν ἀρχίσει ἤδη παρασκηνιακά• κάποια κόμματα ἐμφανίζονται συγκαταβατικὰ γιὰ τὴν ἐξεύρεση λύσεως, μὲ πρωθυπουργὸ τὸν Πιὲρ Λουίτζι Μπερσάνι ὁ. ὁποῖος χαρακτηρίζεται, ὡς τὸ τελευταῖο ὀχυρὸ γιὰ τὴν χώρα. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας εἶχε χθὲς συνομιλίες μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ στὸ Βερολίνο, ὅπου ἐξέφρασε τὴν πεποίθησή του ὅτι θὰ βρεθεῖ λύση, ἐνῶ πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση κινοῦνται οἱ πιέσεις τῶν μεγάλων οἰκονομικῶν παραγόντων τοῦ Βορρᾶ• δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονός, ὅτι καθαρὰ φιλοευρωπαϊκὴ τακτικὴ παρουσιάζουν πλέον τὰ κόμματα, διαγράφοντας τὰ προεκλογικά τους. Στὰ χρηματιστήρια οἱ διαθέσεις ἄλλαξαν καὶ ἐπανῆλθε ἡ ὁμαλότης, μὲ ἀνοδικὲς τάσεις• τὰ πράγματα θὰ ἐξαρτηθοῦν ἀπ’ τοὺς ἐλιγμοὺς τοῦ Πιὲρ Λουίτζι Μπερσάνι, ὡς ἀρχηγοῦ τοῦ πρώτου κόμματος. Ἐὰν ἐπιτύχει στὶς πολιτικὲς διαβουλεύσεις καὶ στὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων, ἀκολουθεῖ τὸν δρόμο τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ.