Ψηφιακὴ τεχνολογία, συμμετοχὴ Ἑλλήνων

Ἡ συμμετοχὴ τῶν Ἑλληνοπαίδων στὴν πρωτοπορία τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας ἐπιβεβαιώθηκε στὸ Παγκόσμιο Συνέδριο Κινητῆς Τηλεφωνίας τῆς Βαρκελώνης• σὲ εἰδικὸ περίπτερο, γιὰ πρώτη φορά, δεκάδες ἑταιρεῖες συμμετεῖχαν στὴν πενθήμερη Ἀγορά. Οἱ μικρὲς διακρίθηκαν περισσότερο, ὄχι στὶς δημόσιες σχέσεις δι’ εὐνοήτους λόγους, ἀλλὰ στὸν ἐνδιαφέρον τῶν πολυεθνικῶν κολοσσῶν γιὰ τὸ ἑλληνικὸ λογισμικό• προσήλκυσε τὴν προσοχή τους, καὶ σὲ ὅσους δὲν τὸ γνώριζαν, διότι προσφέρει λύσεις καὶ στὰ πιὸ δύσκολα προβλήματα, δυσεπίλυτα γιὰ τοὺς ἄλλους. Οἱ νεαροὶ ἐπιστρέφουν εὐχαριστημένοι καὶ ἀποφασισμένοι γιὰ τὰ ἑπομένα πιὸ τολμηρὰ ἀκόμη βήματά τους• πάντα, ἄλλωστε, ἡ δημόσια ἀναγνώριση γίνεται ἰσχυρότερη ὤθηση στὶς δημιουργικὲς δυνατότητες τῶν ἐρευνητῶν, ἀπ’ τὴν διαπροσωπική, ὅσο ἐπωφελὴς κι ἂν εἶναι. Μετράει πάντοτε, ὁ «ἔπαινος τοῦ δήμου καὶ τῶν σοφιστῶν».