Ἐπιτάχυνση τῶν ἐπενδύσεων

Ἡ ἐπιτάχυνση τῶν ἐπενδύσεων ἄρχισε στὴ χώρα μας, ὅπως τὸ ἀποδεικνύουν οἱ συμφωνίες γιὰ τὰ καπνὰ καὶ ἀγροτικὰ προϊόντα ἀπὸ μεγάλες πολυθνικές, ἐνῶ ἀπὸ χθὲς λειτουργεῖ πλέον ἡ σιδηροδρομικὴ γραμμὴ Ἰκονίου, Θριασίου, γιὰ τὶς μεταφορὲς ἐμπορευματοκιβωτίων• τὸ ἐνδιαφέρον παγκοσμίων κολοσσῶν, TOTAL, EXXON, γιὰ τὶς ἔρευνες τῆς Nordic ἀποτελεῖ ἔμπρακτη ἐπιβεβαίωση τῆς σημασίας τους γιὰ τὴν ἔξοδό μας ἀπ’ τὴν κρίση. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ἐξόφληση τῶν ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου πρὸς τοὺς ἰδιῶτες ἔφθασε τὰ 2,3 δις εὐρώ, μέχρι τέλη Φεβρουαρίου καὶ προβλέπεται ἡ ὁλοκλήρωσή τους τὸν τρέχοντα μῆνα, ἐνῶ προωθοῦνται ταχύτατα οἱ ἀποκρατικοποιήσεις τῶν λιμένων καὶ ἀεροδρομίων• ἡ διάθεση ἐπίσης τῶν πιστώσεων πρὸς τὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις ἀπ’ τὶς τράπεζες συμβάλλει στὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς καὶ τῆς ψυχολογίας ἀνατάσεως. Φυσικά, ἡ διαπλοκὴ συνεχίζει τὴν καταστροφολογία της μὲ τὴν ἐπίκληση ὑποσημειώσεων σὲ διεθνεῖς ἐκθέσεις, συνηθισμένων γιὰ ὅλους.