Κέρδη, Volkswagen, Airbus

Οἱ δύο πρωτοπόρες στὸν κλάδο τους βιομηχανίες τῆς Εὐρωζώνης, Volkswagen καὶ Airbus, ἔχουν αὐξήσει σημαντικὰ τὰ κέρδη τους τὸν περασμένο χρόνο• ἡ πρώτη, ἀποφάσισε τὴν διάθεση 7200 εὐρώ, δώρου στὸ ἑκατὸ χιλιάδες ἐργαζομένους της στὴν Γερμανία, γιὰ τὴν συμβολή τους στὴν ἀνάδειξή της τρίτης αὐτοκινητοβιομηχανίας σὲ πωλήσεις παγκοσμίως καὶ σὲ ἀπόσταση ἀναπνοῆς ἀπ’ τὴν General Motors. Ἡ δεύτερη, ἀνακοίνωσε κέρδη 1,23 δις εὐρὼ καὶ κύκλο ἐργασιῶν 38,59, ἐνῶ οἱ παραγγελίες γιὰ τὰ ἀεροσκάφη της αὐξάνονται συνέχεια• ἡ ἑταιρεία ἀποφάσισε τὴν δημιουργία ἀνεξαρτήτου γραμμῆς παραγωγῆς γιὰ τὸ μεγάλο ἐπιβατικό, Α350, διότι εἶναι πολλὲς οἱ παραγγελίες καὶ δὲν ἐπαρκοῦν οἱ παλιὲς ἐγκαταστάσεις της. Ἡ καθήλωση, λόγῳ βλάβης τῶν Boeing787, στὸ ἔδαφος ἔχει προκαλέσει ματαίωση πολλῶν καὶ μείωση νέων παραγγελιῶν.