Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, ἐνῶ στὴ Σαγκάη σημειώθηκε ἅλμα• τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3133 δολλάρια καὶ 121,2600 γιέν, ἀλλὰ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1591, καὶ τὸ πετρέλαιο, 112,17. Οἱ διαβεβαιώσεις τοῦ Τζιόρτζιο Ναπολιτάνο, ὅτι ἡ Ἰταλία δὲν θὰ μολύνει κανέναν, σὲ κοινὴ συνέντευξη μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, ἡ ὁποία ἐξέφρασε τὴν πεποίθησή της ὅτι σχηματίζεται κυβέρνηση στὴν Ρώμη, εἶχαν εὐνοϊκὴ ἀπήχηση στὶς ἀγορές• ἐπίσης ἡ ἀπόφαση τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, γιὰ τὴν θέσπιση ὀροφῆς στὶς ἀμοιβὲς τῶν τραπεζικῶν στελεχῶν, συνέβαλε στὴν ἴδια κατεύθυνση. Στὴν Ἀμερικὴ, ἡ ἐπικύρωση τοῦ διορισμοῦ τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ἀπ’ τὴν Γερουσία, ἀποτελεῖ εὐκαιρία γιὰ χάραξη τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς τῆς χώρας• ὁ Τζὰκ Λιοῦ πιστεύεται ὅτι θὰ διευκολύνει σημαντικὰ τὴν ψήφιση τοῦ προϋπολογισμοῦ ἀπ’ τὸ Κογκρέσσο, λόγῳ τῶν καλῶν σχέσεων μαζί του. Στὴν Ἰαπωνία, ὁ πρωθυπουργὸς ἐπέλεξε τὸν πρόεδρο τῆς Τραπέζης τῆς Ἰαπωνίας.