Ἑλληνοτουρκικά, διαφορές

Στὴν ἑλληνοτουρκικὴ συνάντηση κορυφῆς τὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται στὶς λεπτομέρειες, ἀπ’ τὶς ὁποῖες ὅμως ἀναδεικνύεται ἡ σημασία τῶν διαφορῶν• τὸν πρωθυπουργὸ συνοδεύουν πολλοὶ ὑπουργοὶ καὶ περισσότεροι ἐπιχειρηματίες, μὲ σκοπὸ τὴν διεύρυνση τῶν οἰκονομικῶν μας σχέσεων. Ἀλλὰ ἡ ἑστίαση τῶν συζητήσεων, ἐπισήμων καὶ μή, σὲ θέματα χαμηλῆς πολιτικῆς δὲν σημαίνει ὅτι γίνεται ὑπέρβαση τῶν σοβαρῶν ἐθνικῶν διμερῶν προβλημάτων• ὁ τόνος τῶν δηλώσεων καὶ οἱ μεταξὺ τῶν γραμμῶν ἀναφορὲς καθορίζουν τὴν πορεία τῶν σχέσεων. Ἡ ἀνακήρυξη τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης εἶναι τὸ πλέον ἐπίκαιρο, μετὰ τὴν δημόσια στήριξη ἀπ’ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλάντ, ὡς ἐκπροσώπου καὶ τῆς Εὐρωζώνης, τῆς Ἑλλάδος, ἐνῶ συνδέεται εὐθέως καὶ μὲ τὸ θέμα τῶν ἀγωγῶν• ἡ Ἄγκυρα γνωρίζει ὅτι ἡ Ρωσία συμφωνεῖ μὲ τὴν Εὐρωζώνη στὸ πρόβλημα τῆς ΑΟΖ, καὶ τὴν ἑνότητά της μὲ ἐκείνη τῆς Κύπρου• γνωρίζουν ὅτι ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὴν Μόσχα προδιαγράφει πολλά.