Οἰκονομία, καλοὶ οἰωνοὶ

Οἱ οἰωνοὶ γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας εἶναι καλοὶ καὶ προδιαγράφουν καλύτεροι γιὰ τὸ ἄμεσο μέλλον• ἡ μαζικὴ εἰσροὴ ξένων ἐπενδύσεων, καὶ μάλιστα πρὶν ψηφισθεῖ ὁ ἐπενδυτικὸς νόμος, ἀπὸ ἀραβικὰ κεφάλαια, εὐρωπαϊκὰ καὶ ρωσικὰ καὶ κινεζικά, ἡ ἐπιτάχυνση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων καὶ οἱ προοπτικὲς ἀξιοποιήσεως τῶν ὑποθαλασσίων ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων μας, μετροῦν περισσότερο. Ἡ ἐπιστροφὴ τῶν καταθέσεων στὶς τράπεζες συμβάλλει σημαντικὰ στὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, καθὼς πέρυσι μόνο κατὰ τὴν προεκλογικὴ περίοδο ἀπεσύρθησαν ἀπ’ τὶς τράπεζες 28 δις εὐρώ, τὰ περισσότερα τῶν ὁποίων παραμένουν στὰ σεντούκια• ὅσο ἀλλάζει ἡ ψυχολογία τῆς ἀγορᾶς καὶ ἀποκαθίσταται ἡ ἐμπιστοσύνη στὴν οἰκονομία, τόσο καὶ αὐξάνεται ἡ ἐπιστροφὴ τῶν καταθέσεων. Μοναδικὸ σχεδὸν ἐμπόδιο ἀπομένει ἡ προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς, μὲ τὸν καταιγισμὸ δυσμενῶν προβλέψεων γιὰ τὴν χώρα καὶ τὴν ἀπόκρυψη τῆς δυναμικῆς της• ὁλοφάνερα πλέον εἶναι τὸ τελευταῖο όχυρὸ τῆς προηγούμενης ἀτλαντικῆς καταστροφολογίας.