Ντητρόιτ, πρὸς χρεωκοπία

Ὁ κυβερνήτης τοῦ Ἰλλινόις ἔθεσε ὑπὸ ἀναγκαστικὴ διαχείριση τὸν δῆμο τοῦ Ντητρόιτ, γιὰ νὰ ἀποτρέψει τὴν χρεωκοπία του• ἡ πόλις, μὲ τὴν περίφημη ἄλλοτε αὐτοκινητοβιομηχανία καὶ ἕνα ἀπ’ τὰ δυναμικὰ οἰκονομικὰ κέντρα τῆς Ἀμερικῆς, περνάει δύσκολη κρίση. Οἱ ἀμερικανικὲς αὐτοκινητοβιομηχανίες φυτοζωοῦν μὲ κρατικὲς ἐπιδοτήσεις, ἐνῶ ἡ ἀνεργία ἔχει ἐκτοξευθεῖ στὰ ὕψη στὴν περιοχὴ καὶ ὁ δῆμος ἀδυνατεῖ καλύψαι καὶ τὶς βασικὲς ἀνάγκες τῆς πόλεως• σὲ παρόμοια κατάσταση βρίσκονται πολλὲς μεγαλουπόλεις τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Τὸ χειρότερο εἶναι, ὅτι, μὲ τὶς περικοπὲς τῶν 85 δις δολλαρίων τοῦ προϋπολογισμοῦ, θὰ μειωθοῦν ἀκόμη περισσότερο τὰ ἔσοδα τῶν δήμων, διότι περιορίζονται οἱ κοινωνικὲς δαπάνες• ἡ οἰκονομικὴ κρίση προσλαμβάνει πλέον ἀκόμη χειρότερες διαστάσεις.