Προεδρικὸ συνέδριο ΠΑΣΟΚ

Οἱ προεδρικοὶ ὑποψήφιοι ἐπικράτησαν στὴν ἐκλογὴ τῶν 130 μελῶν τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἐνῶ οἱ ἀντίπαλοί τους ἔπεσαν κάτω ἀπ’ τὰ ποσοστὰ τῶν συνεδρίων• ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος εἶναι ὁ μεγάλος κερδισμένος, καθὼς πρόβαλε στὴν κοινὴ γνώμη ὅτι τὸ κόμμα του διαθέτει ἀρκετὲς προσβάσεις στὸν κόσμο καὶ ἑπομένως τὴν δυνατότητα ἀναζωογονήσεώς του. Τὸ δίλημμα ἦταν ἀρκετὰ δύσκολο, ἀλλὰ τὸ ἀποτέλεσμα γεννᾶ ἐλπίδες• τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ ἔχει προσχωρήσει ἤδη στὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ οἱ ἐλάχιστοι ἐναπομείναντες βρέθηκαν στὸ περιθώριο τοῦ συνεδρίου. Πολιτικὰ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἔχουν ἐλάχιστη σχέση μὲ τὸν σημερινό του κόσμο• ἐὰν ὁ πρόεδρός τους ἀξιοποιήσει σωστὰ τὴν δυναμικὴ τοῦ συνεδρίου καὶ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας κερδίζει.