Ἐξάπλωση τῆς ὁπλοκατοχῆς

Ἡ ἀνακάλυψη σὲ χωριὸ τῆς Ἀχαΐας μεγάλου ὁπλοστασίου σημαίνει ὅτι σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα ἔχει ἐξαπλωθεῖ ἡ κατοχή τους κι ὄχι μόνο στὴν Κρήτη, γιὰ παραδοσιακοὺς λόγους• ἡ διάδοση τῶν ναρκωτικῶν καὶ τῶν κυκλωμάτων τοῦ ὑποκόσμου τὴν τριακονταετία συνοδευόταν ἀπ’ τὴν ὁπλοκατοχή. Μὲ αὐτὰ διατηροῦν σχέσεις οἱ τρομοκράτες καὶ οἱ κουκουλοφόροι καὶ ἀποκτοῦν τὰ ὅπλα τους καὶ τὶς μεθοδεύσεις τους• σήμερα ἄλλωστε εἶναι δύσκολη πολὺ πλέον ἡ διάκριση ἀνάμεσα στὸν ὑπόκοσμο καὶ τοὺς ἄλλους, παρὰ τὶς ἀπεγνωσμένες προσπάθειες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιὰ τὴν «καταξίωση» τῶν τρομοκρατῶν καὶ τῶν κουκουλοφόων. Τὸ ἀντίθετο φαίνεται ἰσχύει, τὰ κυκλώματα αὐτὰ ἐλέγχουν κάποιους κορυφαίους στὸν ΣΥΡΙΖΑ, ὅπως τοὺς γνωστοὺς συνηγόρους τῶν τρομοκρατῶν, ἀποτελεσματικά.