ΑΟΖ, παρέμβαση Εὐρωζώνης

Ἡ ἄνεση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὸ θέμα τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης καὶ ἡ ἀνεκτικὴ στάση τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἔχει βαθύτερες πολιτικὲς διαστάσεις• πρώτη φορὰ ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργὸς ἀπέφυγε τὴν σκληρὴ στάση του, ἂν καὶ γνωρίζει ὅτι αὐτὸ ἔχει ἄσχημο ἀντίκτυπο στὴν χώρα του. Διπλωματικὴ εἶναι ἡ ἑρμηνεία• Λίγες ἑβδομάδες πρὶν ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ προσέφερε τὴν πλήρη ὑποστήριξη τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Εὐρωζώνης στὰ δικαιώματα Ἑλλάδος καὶ Κύπρου στὴν ΑΟΖ, ἐνῶ καὶ ἡ Ἄγκελα Μέρκελ διατύπωνε ἴδιες θέσεις στὴν Ἄγκυρα καὶ ἐνώπιον τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογάν• ταυτοχρόνως γνωρίζει ὅτι, ἐπίκειται ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἕλληνος πρωθυπουργοῦ στὴν Μόσχα, ὁπότε εἶναι δεδομένη καὶ ἡ ρωσικὴ ὑποστήριξη. Τὴν ἀνάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενος συμφώνησε.