Οἱ βαθύτερες διασυνδέσεις

Ὁ πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ ἦταν καλὸς στὴν τηλεοπτική του συνέντευξη κι ἀνέλυσε πειστικότατα τὴν πολιτική του, μετὰ τὸ συνέδριο τοῦ κόμματος• ἔδωσε δὲ περιθώρια ζωῆς στὴν κυβερνητικὴ συνεργασία, καὶ τὴν αἰσιοδοξία του, ὅτι ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση εἶναι δεδομένη, μετὰ τοὺς ἐπιτυχεῖς χειρισμοὺς τῆς κυβερνήσεως. Τὸ σημαντικὸ στοιχεῖο εἶναι ἡ ἔμμεση πλὴν σαφὴς ἀποκάλυψη ὅτι ἡ διαπλοκὴ ἐλέγχεται πλήρως ἀπ’ τὰ μυστικὰ ἀμερικανικὰ κυκλώματα• ἐπανέλαβε, μὲ πλήρη στοιχεῖα, ὅτι τὴν ὁμιλία τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν Νέα Ὑόρκη τὴν εἶχε ὀργανώσει τὸ Ἵδρυμα τοῦ Τζὼρτζ Σόρος, ὅπως ἀναφέρεται στὴν ἱστοσελίδα του, καὶ κατέληξε, «ἐὰν τὸ εἶχα κάνει ἐγώ, θὰ εἶχαν ξεσηκωθεῖ καὶ οἱ πέτρες». Ἀπόλυτη σιωπὴ τοῦ δημοσιογραφίζοντος.