Εὐρωζώνη, μετρημένα βήματα

Ἡ στάση τῆς Εὐρωζώνης ἀπέναντι στὰ προβλήματα τῶν νοτίων χωρῶν της ἀποδεικνύεται πολὺ προσεκτικὴ καὶ μελετημένη• ἐξέφρασε τὴν ἱκανοποίησή της γιὰ τὴν πρόοδο στὴν Ἑλλάδα, ὁπότε θεωρεῖται δεδομένη καὶ ἡ ἑπόμενη δόση, ἀλλὰ καὶ ἐπιταχύνει τὶς διαδικασίες γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Μνημονίου μὲ τὴν Κύπρο. Γνωρίζει ὅτι ἔρχεται τὸ πρόβλημα τῆς Ἰταλίας, διότι σὲ μία δύο ἑβοδμάδες θὰ σχηματισθεῖ κυβέρνηση, πρὸς τὴν ὁποία πρέπει νὰ κάνει παραχωρήσεις γιὰ τὴν ἐπιβίωσή της, ἐνῶ ἀναθεώρηση τοῦ Μνημονίου ζητάει καὶ ἡ Πορτογαλία, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἰρλανδία ζήτησε τὴν μεταφορὰ 28 δις εὐρὼ χρεῶν τῶν τραπεζῶν της στὸν Εὐρωπαϊκὸ Μηχανισμὸ Σταθερότητος• τὰ προβλήματα αὐτὰ τὰ μελετοῦν ἤδη στὶς Βρυξέλλες καὶ γνωρίζουν ἄριστα, ὅτι ἡ ὅποια παραχώρηση στὴ μία χώρα θὰ ἐπεκταθεῖ λίαν συντόμως καὶ στὶς ἄλλες. Εἶναι θέμα λοιπὸν διπλωματικῆς τακτικῆς ἡ σταδιακὴ ἀπορρόφησή τους, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ ὅποιων ἄλλων προεκτάσεων.