Ἐθνοσυνέλευση τῆς Κίνας

Οἱ ἐτήσιες ἐργασίες τῆς Κινεζικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως ἄρχισαν στὸ Πεκῖνο, μὲ πανηγυρικὸ χαρακτῆρα καὶ τὴν ἐκλογὴ τοῦ προέδρου της• ἡ Ἐθνοσυνέλευση, μὲ τὰ τρεῖς χιλιάδες μέλη της, εἶναι τὸ ἀνώτατο ὄργανο τῆς χῶρας καὶ ἀναμένεται ἐπικυρῶσαι τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ξὶ Τζιπὶνγκ ὡς προέδρου τῆς Κίνας, σὲ ἀντικατάσταση τοῦ Χοῦ Γιντάο, κατὰ τὴν ἀρχὴ τῆς ἀνανεώσεως ἀνὰ δεκαετία τῆς ἀνωτάτης ἡγεσίας τῆς χώρας. Τὸ κύριο ἀντικείμενο τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως εἶναι ἡ ἔγκριση τοῦ προγράμματος μεταρρυθμίσεων τοῦ νέου ἡγέτου σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς• οἱ Κινέζοι γνωρίζουν ἄριστα ὅτι, χωρὶς τὶς μεταρρυθμίσεις θὰ χάσουν καὶ τὰ πλεονεκτήματα τῆς ταχυρύθμου ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας τους τῆς τριακονταετίας. Ἤδη προγραμματίζουν γιὰ τὴν ἑπόμενη εἰκοσαετία ἔτησιο ρυθμὸ ἀναπτύξεως 8%, ἀλλὰ καὶ προσαρμογὴ τῶν κοινωνικῶν καὶ παραγωγικῶν σχέσεων στὶς ἀνάγκες τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς• οἱ θεσμοὶ τῆς κομμουνιστικῆς ἐποχῆς καὶ ὁ ἄκρατος καπιταλισμὸς τῶν ἀγορῶν εἶναι τὰ ἐμπόδια.