Ἀπαίτηση εὐρωπαϊκῆς ΑΟΖ

Ἡ ἀποδοχὴ ἑνιαίας ἐξωτερικῆς πολιτικῆς γιὰ τὴν καθιέρωση εὐρωπαϊκῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης εἶναι ἀπαίτηση τῆς ἐποχῆς μας, τόνισε ὁ πρωθυπουργός, σὲ ὁμιλία του στὸ προεδρεῖο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος στὸν Ἀστέρα τῆς Βουλιαγμένης• ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπισήμανε, ὅτι ἔτσι διασφαλίζονται τὰ συμφέροντα τῆς Εὐρωζώνης καὶ ἡ ἀξιοποίηση τῶν ἐνεργειακῶν της ἀποθεμάτων. Ἡ ἐπισήμανση ἔγινε τὴν ἑπομένη τῆς διακηρύξεως τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ στὴν Βαρσοβία, μὲ τοὺς πρωθυπουργοὺς Πολωνίας, Τσεχίας, Σλοβακίας καὶ Οὐγγαρίας, γιὰ τὴν διαμόρφωση ἑνιαίας ἀμυντικῆς πολιτικῆς• ἄμυνα καὶ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ταυτίζονται ἀπολύτως στὶς διεθνεῖς σχέσεις. Πάντως ἡ ἀναφορὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ θεωρεῖται καὶ ἔμμεση ἀπάντηση στοὺς αἰγυπτιακοὺς κύκλους, γιὰ καταγγελία τῆς συμφωνίας μὲ τὴν Κύπρο γιὰ τὰ ὅρια τῆς ΑΟΖ• ἡ καταγγελία ἔγινε στὴν Γερουσία τῆς Αἰγύπτου, ὁπότε δὲν ἀποτελεῖ ἐπίσημη πράξη. Πάντως ὁ Ἰωάννης Κασσουλίδης, δήλωσε στὴν Λευκωσία, ὅτι ἡ συμφωνία ἰσχύει.