Ἱερισός, κακὴ παράσταση ἀθώων μαθητῶν

Ἡ ὅλη παράσταση στὴν Ἱερισσό, γιὰ ρήψη δακρυγόνων σὲ σχολεῖο, ἀπεδείχθη κακὴ παράσταση, μὲ τὴν χρησιμοποίηση ἀθώων μαθητῶν, ὡς ὀργάνων προβολῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ• τὸ ὁδόφραγμα ἦταν ἐκτὸς τῆς πόλεως καὶ ἡ Ἀστυνομία δὲν τὸ πέρασε, ἑπομένως, πῶς ἔπεσαν τὰ δακρυγόνα στὸ σχολεῖο ἐντὸς τῆς πόλεως; Θυμίζει ὁλοκληρωτικὴ νοοτροπία, ὅταν στὸν σταλινισμὸ τὸ κόμμα χρησιμοποιοῦσε τὰ παιδιά, γιὰ νὰ καταδίδουν τοὺς γονεῖς τους• ἡ Ἀστυνομία συνέλαβε πέντε, μὲ ταυτοποιημένα τὰ στοιχεῖα τους γιὰ τὴν εἰσβολὴ στὶς Σκουριές. Ἀποδεικνύεται ὅτι κάτοικοι τῆς γύρω περιοχῆς προκάλεσαν τοὺς βανδαλισμοὺς στὶς ἐγκαταστάσεις τῆς ἑταιρείας καὶ βασάνισαν τοὺς φύλακες• ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση τοῦ κράτους δικαίου. Οἱ κορῶνες κάποιων ὑστερικῶν μόνο ψυχικὰ τραύματα προκαλοῦν στὰ ἐξαναγκαζόμενα νέα παιδιά.