Αὐξανομένη καὶ ἀναβαίνουσα

Οἱ Θηβαῖοι ἔστειλαν πρσβευτὴ στὸν μεγάλο βασιλέα τὸν Πελοπίδα, διότι καὶ οἱ Σπαρτιάτες εἶχαν στείλει δικούς τους γιὰ βοήθεια στοὺς μεταξύ τους πολέμους• τόσο εἶχε ἐκπέσει ἡ ἀξιοπρέπεια καὶ ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια στοὺς τότε μεγάλους τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου. «Οὐ γὰρ ἠρέμα δεῖκτο τῆς Ἀσίας οὐδ’ ἐπὶ μικρὸν ἡ δόξα τῶν πρὸς Λακεδαιμονίους ἀγώνων»• ἡ φήμη του δὲν ἐξαπλώθηκε ἁπλὰ στὴν Ἀσία οὔτε ἡ δόξα τῶν ἀγώνων του κατὰ τῶν Λακεδαιμονίων. «Ἀλλ’, ὡς πρῶτος περὶ τῆς ἐν Λεύκτροις μάχης ἐξέδραμε λόγος»• ἀλλά, μόλις διαδόθηκε ἡ φήμη γιὰ τὴν μάχη στὰ Λεῦκτρα. «Ἀεί τινος καινοῦ προστιθεμένου κατορθώματος αὐξανομένη καὶ ἀναβαίνουσα πορρωτάτω κατέσχεν»• ἔτσι ἀπὸ κάποιο νέο κατόρθωμα αὐξανόταν καὶ ἐπεκτεινόταν αὐτὴ πολὺ μακρυά. «Ἔπειτα τοῖς ἐπὶ θύραις σατράπαις καὶ στρατηγοῖς καὶ ἡγεμόσι ὀφθεὶς θαῦμα καὶ λόγον παρέσχεν»• ἔπειτα μόλις παρουσιάσθηκε στοὺς σατράπες, στρατηγοὺς καὶ ἡγεμόνες προκάλεσε τὸν θαυμασμὸ ὅλων τους.