Αἴγυπτος, νέα αἱματοχυσία

Ἡ αἱματοχυσία συνεχίζεται στοὺς δρόμους τῶν αἰγυπτιακῶν πόλεων, ἐνῶ δικαστήριο ἀκύρωσε τὸ διάταγμα γιὰ τὶς ἐκλογὲς καὶ ὁ πρόεδρός της ἔχει σχεδὸν χάσει πλήρως τὸ κύρος του• δύο σκοτώθηκαν σὲ διαδηλώσεις, γιὰ καταδίκη σὲ θάνατο τῶν πρωταιτίων, μὲ ἀφορμὴ αἱματηρὰ ἐπεισόδια μετὰ ἀπὸ ποδοσφαιρικὸ ἀγῶνα τοῦ Πορτσάϊντ καὶ δεκάδες τραυματίσθηκαν. Ἡ μεγαλύτερη χώρα τοῦ ἀραβικοῦ κόσμου εἶναι στὴν πραγματικότητα ἀκυβέρνητη, ἀλλὰ καὶ χωρὶς διέξοδο, ὁπότε μόνο ἡ παρέμβαση τρίτων δυνάμεων δύναται ἀποκαταστῆσαι τὴν τάξη• ὁ στρατὸς μόνο διαθέτει ἀκόμη κάποιο κύρος στὸν αἰγυπτιακὸ λαό. Στὴν Συρία, οἱ συγκρούσεις συνεχίζονται ἀμείωτες, ἐνῶ οὔτε ὁ πρόεδρος οὔτε οἱ ἀντάρτες ἀποδέχονται τὸν προτεινόμενο ἀπ’ τὶς μεγάλες δυνάμεις διάλογο• οἱ προβλέψεις πλέον εἶναι ἀδύνατες, καθὼς πάνω ἀπὸ ἑκατὸ χιλιάδες ἔχουν σκοτωθεῖ κι ἕνα ἑκατομμύριο εἶναι μετανάστες. Στὸ Ἰσραὴλ ἡ ἀκυβερνησία παρατείνεται, ἐνῶ ἀναμένεται τὸν Μάρτιο ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα.