Ἐλαφρὲς πτωτικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρὲς πτωτικὲς τάσεις, ἐν ὄψει τῶν ἀποφάσεων τῶν Εὐρωπαίων γιὰ τὶς ὑπερχρεωμένες χῶρες• οἱ ἀντιδράσεις ἦταν ἀνάμικτες, ὑποχώρηση εὐρώ, στὰ 1,3000 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνατίμηση, στὰ 124,9850 γιέν, χρυσός, πτώση, 177,5, ὅπως καὶ πετρέλαιο, 110,13. Οἱ ἀγορὲς παραμένουν σὲ κατάσταση ἀναμονῆς, μετὰ τὴν διεύρυνση τοῦ ἐμπορικοῦ πλεονάσματος τῆς Κίνας, στὰ 139,3 δις δολλάρια , λόγῳ τῆς αὐξήσεως τῶν ἐξαγωγῶν, 24,1% καὶ τῆς μειώσεως τῶν εἰσαγωγῶν, 15,2%• στὴν Εὐρωζώνη τὸ ἐμπορικὸ πλεόνασμα τῆς Γερμανίας διατηρήθηκε στὰ 17,7 δις εὐρώ, τὸν Ἰανουάριο, γεγονὸς ἐνισχύον τὶς προοπτικὲς γιὰ ἀνάκαμψη τῆς ἀτμομηχανῆς της. Ἡ ρύθμιση τῶν ἐκκρεμοτήτων μὲ τὶς ὑπερχρεωμένες χῶρες ἐπιδρᾶ ἀνασταλτικὰ στοὺς ἐπενδυτές, ἂν καὶ γνωρίζουν ὅτι τὰ προβλήματα εἶναι διαχειρίσιμα• στὴν Ἰταλία, ὁ σχηματισμὸς κυβερνήσεως θεωρεῖται βέβαιος, καθὼς καὶ ὁ Μπέμπε Γκρίλλο χαμηλώνει τὸν ἀντιευρωπαϊσμό του, ἐπειδὴ οἱ δημοσκοπήσεις δείχνουν αὔξηση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ τῶν Ἰταλῶν.