Ἀμερικανοὶ καὶ Ταλιμπὰν

Οἱ μυστικὲς διαπραγματεύσεις τῶν Ἀμερικανῶν μὲ τοὺς Ταλιμπὰν ἔγιναν πλέον γνωστὲς καὶ προκαλοῦν τὴν ἀντίδραση τοῦ Ἀχμέντ Καρζάι• αὐτὸς φοβάται ὅτι, μπορεῖ νὰ θυσιασθεῖ ἀνεπιφύλακτα, ἐπειδὴ ἡ Οὐάσιγκτον διαπιστώνει, ὄχι μόνο ὅτι χάνει τὸν πόλεμο, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιρροή της στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Οἱ διαπραγματεύσεις γίνονται στὰ ἐμιράτα τοῦ Κόλπου καὶ ἐντάσσονται στὴν ἴδια πολιτικὴ ἀμβλύνσεως τῆς συγκρούσεως μὲ τὸ Ἰράν -γιὰ τὸ ὁποῖο ἀποδέχονται σιωπηλῶς τὴν λύση τοῦ διαλόγου, γιὰ τὸ πυρηνικό του πρόγραμμα-, ἐνῶ ἐμφανίζονται ἀπολύτως ἀντίθετοι στὴν ὅποια ἀεροπορικὴ ἐπίθεση τοῦ Ἰσραήλ• ἡ Τεχεράνη στὰ πλαίσια αὐτὰ ἀναπτύσσει τὶς σχέσεις της μὲ τὸ Πακιστὰν καὶ τὶς ἐξαγωγὲς φυσικοῦ ἀερίου πρὸς αὐτό. Συμβαίνουν πράγματα ἀδιανόητα πρὸ ὀλίγων μηνῶν.