Ἀναβολὴ Σαμαρᾶ, τρόϊκας

Ἡ συνάντηση τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὴν τρόϊκα ἀναβλήθηκε γιὰ σήμερα, μὲ σκοπὸ τὴν συνέχιση τῶν διαβουλεύσεων σὲ ὑπουργικὸ ἐπίπεδο, ἐνῶ ἡ διαπλοκὴ διαλαλεῖ στὴ διαπασῶν περὶ ναυαγίου• ἡ οὐσία εἶναι ἄλλη, ὁπωσδήποτε ναυάγιο εἶναι ἀδύνατο ὑπάρξαι, διότι ἡ Εὐρωζώνη ἔχει ὑπογραμμίσει ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἔχει ἐπιτελέσει σημαντικὴ πρόοδο. Ἄλλοῦ εἶναι τὸ πρόβλημα, στὴν συνάντηση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ μὲ τὸν Ἀλεξέι Μίλλερ καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν Κινέζων γιὰ τὰ «Σπάτα», ὁπότε ἐξεμάνησαν τὰ χαλκεῖα τῆς ἀτλαντικῆς καταστροφολογίας• οἱ ἀντιρρήσεις εἶναι ἄνευ ἀντικειμένου, ὅταν τὰ πλεονάσματα τοῦ διμήνου ὑπερκαλύπτουν τὰ ἐλλείμματα τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων… Οἱ ἔγκυροι παρατηρητὲς βλέπουν τὴν ἐπανάληψη τῆς κωλυσιεργίας τοῦ Φθινοπώρου, ὅταν ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ΔΝΤ πέτυχε τὴν ἔγκριση τοῦ προγράμματος ἀκριβῶς στὶς παραμονὲς τῶν ἑορτῶν, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐκταμίευσή του, μετὰ τὸ τέλος τους• κάτι ἀνάλογο γίνεται καὶ τώρα. Ἀλλὰ οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι πλήρως ἐνήμεροι.