Νέες συλλήψεις στὰ κυκλώματα διαπλοκῆς

Ἡ σύλληψη πέντε στενῶν συνεργατῶν τοῦ Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, καθὼς οἱ δύο ἄλλοι ἐξηφανίσθησαν μόλις πήραν τὴν κλήση ἀπ’ τὴν ἀνακρίτρια, σημαίνουν ἀποκάλυψη τῶν διαδρομῶν τῆς ἀτλαντικῆς διαβρώσεως στὴν διαπλοκὴ, ὁπότε εἶναι πολὺ δύσκολη ἡ συγκάληψή τους πλέον. Παρόμοιες ὑπόθεσεις σκεπάζονται, μόνο ὅταν ὅλοι συγκαλύπτονται, διαφορετικὰ ἀποκαλύπτονται ὅλοι ἤ σχεδὸν ὅλοι• οἱ κραυγὲς τῶν χαλκείων τους γιὰ ναυάγιο τῶν διαβουλεύσεων μὲ τὴν τρόϊκα, ἔχουν σχέση καὶ μὲ τὴν διαπλοκή. Τὸ πόσοι θὰ μείνουν ἔξω εἶναι ὑπόθεση τῶν ἀνακριτῶν, ὅπως καὶ ἡ παρακολούθηση τῆς διαδρομῆς τῶν χρημάτων, ἀπ’ τοὺς καταθέτες τῆς PROTONBANK στὸν ἄνθρωπο τῆς Carlyle κι ἀπὸ κεῖ στὰ ἀνθρωπάρια, μὲ τὴν ἀριστερὴ ἰδεολογία καὶ τὴν ἀκροδεξιὰ νοοτροπία, πιὸ ἐκλεπτυσμένη ἐκδοχὴ ἀπ’ τὸν πρὸ εἰκοσαετίας Κοσκωτᾶ.