Γερμανία, Χρῆστος Κυρόγλου

Ὁ Ἕλληνας μετανάστης στὴν Στουγκάρδη τῆς Γερμανίας, Χρῆστος Κυρόγλου, ἔσωσε μέσα ἀπ’ τὸ φλεγόμενο κτίριο τρεῖς Τούρκους καὶ δύο οἰκογένειες, μία ἑλληνικὴ καὶ μία ἰνδική, ἀλλὰ δὲν πρόλαβε τοὺς ὑπόλοιπους ἕξη• ἡ μητέρα τῆς τουρκικῆς οἰκογένειας σώθηκε στὴν ἀρχὴ ἀπ’ τὸν Ἕλληνα, ἀλλὰ ἐπέστρεψε νὰ σώσει τὰ ἄλλα παιδιά της καὶ κάηκε μαζί τους. Ὁ τουρκικὸς τύπος πλέκει τὸ ἐγκώμιο τοῦ Μακεδόνος τὴν καταγωγή, ὁ ὁποῖος διατηροῦσε μαγαζὶ στὸ πίσω μέρος τοῦ κτιρίου καὶ ποὺ καταστράφηκε ἐπίσης• τὶς πληροφορίες γιὰ τὴν διάσωση τὶς ἔδωσε ἡ Πυροσβεστικὴ ἡ ὁποία ἐπίσης εἰδοποιήθηκε ἀπ’ τὸν ἴδιο. Ὁ Χρῆστος Κυρόγλου εἶναι σεμνὸς καὶ διακριτικός, «θὰ ἔκανα τὰ ἴδια, γιὰ ὅποια οἰκογένεια, ἀνεξαρτήτως φυλῆς». Τὸ ἑλληνικὸ ὄνομα ἀποκαθιστᾶ ὁ γενναῖος συμπατριώτης μας.