Τρόϊκα, σημαντικὴ πρόοδος

Στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα, παρουσίᾳ καὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ, σημειώθηκε, «πολὺ σημαντικὴ πρόοδος», δήλωσε ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν, ἀλλὰ παρέμειναν μερικὲς τεχνικὲς λεπτομέρειες ποὺ θὰ συζητηθοῦν ἀργότερα• τὸ ναύαγιο ἀποφεύχθηκε, ἐνῶ τὸ κλιμάκιο ἀναχωρεῖ σήμερα κι ἐπιστρέφει σὲ μερικὲς μέρες, ἀλλὰ δὲν τίθεται ὑπὸ ἀμφισβήτηση ἡ δόση τοῦ Μαρτίου. Ἡ οὐσία εἶναι κάπου ἐκεῖ κοντά• ἡ ὑπονόμευση τῶν κερδοσκόπων τοῦ ΔΝΤ δὲν ἀπέδωσε, διότι ἦταν ἀρκετὰ ἕτοιμη σὲ ὅλα ἡ ἑλληνικὴ πλευρά, ὁπότε παρεμβαίνουν καὶ πάλιν οἱ Εὐρωπαῖοι, ὅπως ἔγινε καὶ τὸν Δεκέμβριο, διότι οἱ κερδοσκόποι μόνο τὴν γλῶσσα τῶν Γερμανῶν καταλαβαίνουν. Ἡ ἀντανάκλαση εἶναι εὐνοϊκή, ὅταν οἱ κεκράκτες τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς περίμεναν ἀδιέξοδο κι ἔχασαν τὸν ὕπνο τους• στὰ πρὸς συζήτηση θέματα στὶς Βρυξέλλες περιλαμβάνεται φυσικὰ αὔριο καὶ τὸ Ἑλληνικό, ὅπως καὶ τὸ Κυπριακὸ Μνημόνιο. Ἡ Εὐρωζώνη ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἄμεση οἰκονομικὴ ἐπιτυχία ὅλων τῶν ἑταίρων της.