Οἰκονομία, ἀλλαγὴ κλίματος

Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος στὴν οἰκονομία εἶναι ἐμφανέστατη, τόσο μὲ τὴν ἐνίσχυση τῆς ψυχολογίας τῆς ἀγορᾶς, ὅσο καὶ μὲ τὴν ἀθρόα πλέον προσφορὰ νέων κεφαλαίων γιὰ ἐπενδύσεις• τὰ οἰκονομικὰ στοιχεῖα εἶναι εὐνοϊκά, ὁ πληθωρισμὸς τὸν Φεβρουάριο μειώθηκε στὰ 0,1%, στὸ κατώτερο σημεῖο τῆς πεντηκονταετίας, τὸ πλεόνασμα τοῦ πρώτου διμήνου δείχνει τὴν πορεία τῶν δημοσιονομικῶν μας, ἐνῶ οἱ δυναμικοὶ κλάδοι καλπάζουν, μαζὶ μὲ τὴν παρέμβαση τῶν μεγάλων πολυεθνικῶν. Ὁ Ἀλέξιος Μίλλερ τῆς Γκάζπρομ ἦρθε στὴν Ἀθήνα γιὰ τὴν συνάντηση μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ μετὰ ἀπὸ δύο ὧρες παραμονὴ ἀναχώρησε γιὰ τὸ Πεκῖνο, ὅπου εἶχε συνομιλίες γιὰ τὴν διάθεση φυσικοῦ ἀερίου τῆς Σιβηρίας στὴν Κίνα γιὰ τριάντα χρόνια• μόνο ἡ δουλικώτατη στὰ ἀτλαντικὰ κέντρα διαπλοκή μας ἀρνεῖται τὴν προβολὴ τῶν πραγματικῶν γεγονότων. Ἀλλὰ τὸ χρηματιστήριο ἀντέδρασε εὐνοϊκὰ χθές, μὲ τὶς τράπεζες μοναδικὰ θύματα τῆς καταστροφολογίας τῶν ἰαπωνικῶν θυγατρικῶν.