ΣΥΡΙΖΑ, ἀτλαντικὲς τάσεις

Ὁ ἀτλαντικὸς προσανατολισμὸς τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῆς ὁμάδος του ἀποτελεῖ τὴν κύρια αἰτία τῶν ἐσωτερικῶν διαφωνιῶν ἢ καὶ συγκρούσεων στὸν ΣΥΡΙΖΑ• τὰ περὶ ἀριστερῆς ἰδεολογίας εἶναι ἁπλὰ προσχήματα, ἄλλωστε πῶς δικαιολογεῖται ἡ ἀριστερὰ μὲ τὸν Τζὼρτζ Σόρος χρηματοδότη! Ἡ ἀριστερὴ ἀντιπολίτευση διαφωνεῖ άνοικτά, ὄχι μόνο μὲ τὶς σχέσεις –στὴν πραγματικότητα εἶναι ἐξαρτήσεις ἀπόλυτες- τοῦ προέδρου τους μὲ τὰ ἀμερικανικὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια, ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς διασυνδέσεις μὲ τὴν τρομοκρατία καὶ τοὺς κουκουλοφόρους• ἡ συνύπαρξή τους εἶναι δύσκολη ἕως ἀδύνατη. Ὁ Ναπολεοντίσκος διαθέτει τὰ τάγματα ἐφόδου, γιὰ τὴν πρόκληση ἐπεισοδίων, καὶ τὴν διαπλοκή, ἀλλὰ ἡ ἀντιπολίτευση ἐλέγχει τὸν κομματικὸ μηχανισμό• στὴν ἀριστερὴ παράδοση ὁ κομματικὸς μηχανισμὸς μετράει περισσότερο.